Contact

Snelle offerteaanvraag

0800 58 082

Winkelwagentje (0)

Toegankelijkheid voor personen met een handicap

Toegankelijkheid is een recht van iedereen. Seton helpt u graag de gepaste oplossingen te vinden om uw bedrijf in conformiteit te stellen met de wet inzake de toegankelijkheid van publieke gebouwen.

Op 1 maart 2010 is de nieuwe regelgeving betreffende toegankelijkheid van publieke gebouwen in Vlaanderen in werking getreden (Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van een gewestelijke stedenbouwkundige verordening betreffende toegankelijkheid van 5 juni 2009). Lees hier meer over de wijziging in de wetgeving inzake de toegankelijkheid van publieke gebouwen.

Denk er bijvoorbeeld aan om een toegangshelling of een lift te installeren voor mensen in een rolstoel, daar waar in feite enkel trappen zijn.

Toegankelijkheid impliceert ook de toegang tot informatie. Een slechtziende kan geen tekst met een basis lettertype lezen, tenzij die in grote letters is geschreven op een contrasterende achtergrond. Een blinde persoon kan enkel brailleschrift lezen.

De maatregelen moeten ervoor zorgen dat personen met een handicap in staat moeten zijn om zo autonoom mogelijk lokalen of gebouwen binnen te gaan, bepaalde uitrustingen te gebruiken, zich te herkennen en te communiceren.

Onder 'handicap' verstaan we alle soorten handicap (motorisch, visueel, auditif, mentaal...).
De toegang tot een gebouw moet voor iedereen dezelfde zijn. Indien de omstandigheden niet dezelfde zijn, moet op zijn minst de gebruikskwaliteit dezelfde zijn.

Toegankelijkheid heeft verder betrekking op:
- parkeermogelijkheden,
- toegang en onthaal in gebouwen,
- het verkeer binnen gebouwen,
- sanitaire voorzieningen,
- in- en uitgangen,
- vloerbekleding en afdaken,
- binnen- en buitenuitrusting.

U vindt in ons gamma Borden en pictogrammen Gehandicapten ook producten waardoor personen met een handicap gemakkelijker hun weg zullen vinden in uw gebouw.