Contact

Snelle offerteaanvraag

0800 58 082

Winkelwagentje (0)

Identificatie van gevaarlijke producten

Advies nodig? Advies nodig? Hoe een gevaarlijk product identificeren? Zodra u een gevaarlijk of chemisch product aankoopt, is het verplicht dat te labelen en die markering duidelijk zichtbaar te houden bij de opslag, de verwerking of het vervoer van het product. Daarvoor heeft u labels en etiketten nodig die voldoen aan de CLP-norm, GHS-norm of WEEE-regelgeving, die de collectie, de behandeling en het hergebruik van elektrisch en elektrotechnisch afval reguleert. Bij Seton vindt u al die labels voor gevaarlijke producten, met een keuze uit verschillende pictogrammen, afhankelijk van het product dat u moet markeren.

1-92 van 170 producten

Filteren Sorteren

Rooster Lijst

  1. 1
  2. 2

Om de behandeling of de opslag van potentieel gevaarlijke chemische stoffen te harmoniseren, werd een etiketteringssysteem voor gevaarlijke producten uitgewerkt dat in alle landen geldig is. De bedoeling is dat de mogelijke gevaren bij lekkage of verlies van een product meteen duidelijk zijn en dat iedereen meteen weet wat hem te doen staat. Bij Seton kunt u al die labels voor chemische producten kopen. Dat draagt telkens het pictogram dat de gevaren aanduidt die de vloeistof in kwestie kan veroorzaken. Die waarschuwing is universeel begrijpbaar.

Waar brengt u het label voor gevaarlijke producten aan?

Of u al dan niet een label moet aanbrengen op een bepaald product, wordt bepaald in specifieke wetgeving. Als u verschillende goederen vervoert, moeten ze sowieso een CLP- of CE-etiket hebben. Als de producten die u vervoert met een tankwagen ook nog gevaarlijk zijn, moet u dat ook op het voertuig kenbaar maken. Als gevaarlijke producten afzonderlijk verpakt vervoerd worden, is het verplicht om elke verpakking apart te labelen.

CLP-etiketten

CLP-etiketten komen het meest voor omdat ze wereldwijd gelden. Het CLP-pictogram is door iedereen gekend en is gemakkelijk herkenbaar door het ontwerp met rode vierkant. Dit label moet aangebracht worden op alle producten die als schadelijk of gevaarlijk beschouwd worden. In geval van lekkage of verspilling weten de hulpdiensten hoe ze moeten handelen en tegelijk de gezondheid van hun medewerkers of het milieu niet in gevaar brengen.
De CLP-gecertificeerde etiketten zorgen ervoor dat het vervoer en de opslag van goederen veiliger verloopt. Ze spelen in op vier concrete aandachtspunten:
  • Ze zorgen ervoor dat er geen verwarring kan ontstaan of verkeerde acties ondernomen worden bij ongevallen.

  • Ze geven een indicatie over welke stappen te ondernemen bij een ongeval.

  • Ze zijn een onmisbare hulp om de opslag en verwijdering van het product correct te laten verlopen.

  • Ze helpen om de risico's in te schatten en om de juiste voorzorgsmaatregelen te treffen.

Seton biedt deze etiketten in verschillende formaten aan, zodat u ze eender waar in uw bedrijf kunt inzetten om de aanwezigheid van gevaarlijke chemische stoffen aan te duiden. Voor elk materiaal, voor elk recipiënt van eender welke omvang of voor elke bewaringsmethode vindt u in het aanbod van Seton het veiligheidsetiket van uw keuze. Ga zeker eens kijken in de categorie GHS/CLP-stickers.

CE-etiketten en asbeststickers

Etiketten om gevaarlijke producten aan te duiden, bestaan in tal van verschijningsvormen. Als u uw producten in de Europese Unie verhandelt en vervoert, is een CE-label absoluut noodzakelijk. Dat moet zichtbaar aanwezig zijn op elk afzonderlijk product en toont zo aan dat het gaat om goederen die voldoen aan alle door Europa opgelegde standaarden. In dezelfde categorie vindt u etiketten die dienen om afval te markeren dat asbest bevat. Asbest is een extreem gevaarlijk materiaal. U moet te allen prijze vermijden dat uw werknemers ermee in aanraking komen. Daarom moet u elke zak die asbesthoudend materiaal bevat ook labelen met een van onze daartoe bestemde etiketten.
Die etiketten vindt u allemaal in de categorie CE- en asbeststickers.

RoHS- en WEEE-labels

Binnen ons gamma identificatiemiddelen voor gevaarlijke producten is er ten slotte nog de categorie RoHS-stickers waarmee u kunt te kennen geven dat uw producten juist geen gevaarlijke stoffen bevatten. Deze labels gelden in alle lidstaten van de Europese Unie. Ze vermelden uitdrukkelijk dat het desbetreffende goed geen potentieel dodelijke stoffen bevat zoals lood of kwik en moeten aangebracht worden volledig volgens de RoHS-normen.
De WEEE-labels vallen zowel onder de RoHS-normen als onder de Europese regelgeving rond de verwerking van elektrische en elektronische apparatuur en gevaarlijke onderdelen.

Andere interessante producten

In de categorie opslag van gevaarlijke stoffen en absorptiemateriaal vindt u nagenoeg alles wat nodig is om gevaarlijke producten te beheren en te labelen. U kunt ermee aanduiden hoe gevaarlijk elk van die producten precies is, maar u vindt bij ons ook alle hulpmiddelen om die producten zelf zo veilig mogelijk te bewaren of op te ruimen bij verspilling. Ook als u de producten vervoert, kunt u gebruikmaken van onze verschillende uitrustingen voor transport van gevaarlijke producten.
Omdat er altijd gevaar dreigt op verwondingen als u met bijtende of ontvlambare stoffen werkt, is het raadzaam om ook de nodige persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) te gebruiken. Voor de opslag en bewaring van gevaarlijke vloeistoffen is het gebruik van een lekbak zeker nuttig. Om product op te ruimen dat toch gelekt of ontsnapt is, zet u het best een van onze industriële absorptiematerialen in.
Verder nodigen we u uit om een kijkje te nemen op onze speciale pagina gewijd aan de CLP-reglementering. U vindt er zeker een houvast om nog verantwoordelijker met uw gevaarlijke producten om te springen. Bij Seton staat veiligheid altijd centraal.