Contact

Snelle offerteaanvraag

0800 58 082

Winkelwagentje (0)

ADR Etiketten en Gevaarsymbolen

Advies nodig? Advies nodig? Waarvoor staan gevarenetiketten? Het internationale vervoer van gevaarlijke goederen over de weg wordt geregeld door het Europees verdrag betreffende het vervoer van gevaarlijke goederen over de weg (ADR). Dat verdrag werd inmiddels ondertekend door meer dan 50 landen. Sinds januari 2021 wordt zelfs niet langer gesproken van een Europese aangelegenheid, maar geldt officieel als een internationaal verdrag.

62 Artikel(en)

Filteren Sorteren

Rooster Lijst

Gevarenetiketten voor elke ADR-klasse


De ADR-wetgeving is geen alleenstaande houvast voor wie gevaarlijke goederen over de weg vervoert. In veel gevallen is er sprake van een transportketen waarbij meerdere transportmiddelen worden gecombineerd. Daarom heeft Seton alle gangbare ADR-etiketten in het aanbod.
Als u uw transport labelt met de ADR-etiketten en gevaarsetiketten van Seton voldoet u aan alle geldende nationale, Europese en zelfs internationale normen. De desbetreffende normering dijt steeds verder uit over meer landen, wat het voor u ook gemakkelijk maakt om grote internationale transporten te regelen.
Uiteraard is er ook het aspect veiligheid. Met de gevaarsetiketten wijst u iedereen in de transportketen erop dat er met een product gewerkt wordt dat ontvlambaar, ontplofbaar, bijtend, giftig, vervuilend of radioactief is. Ook veiligheidsdiensten die moeten interveniëren bij een lekkage of ongeval weten zo hoe ze moeten handelen.

Papieren gevaarsstickers op dozen

Als u uw collo met gevaarlijke producten verpakt in dozen verstuurt, moet u volgens de geldende ADR- en GHS-normen op elke verpakking afzonderlijk een gevarenlabel aanbrengen. Dat kan vlug en kostenefficiënt met de papieren gevarenstickers van Seton. Die zijn verkrijgbaar per stuk of op rol, voor alle mogelijke gevaren die met bepaalde stoffen gepaard gaan:

Polyester gevaarsstickers voor op vrachtwagens

De gevaarsstickers van Seton zijn niet alleen verkrijgbaar in papier, maar ook in het nog stevigere polyester. Deze etiketten zijn geschikter voor buitengebruik. Zo heeft polyester weinig last van de invloeden van zonlicht. Het is bovendien ook bekend dat dit materiaal zuren, oxidatiemiddelen en verdunde logen kan verdragen. We bieden zelfs etiketten in gelamineerd polyester, dat bestand is tegen de guurste weersomstandigheden, slijtage en andere aanrakingen. Al onze etiketten worden voorgesneden, zodat u ze meteen gepast kunt aanbrengen.

Sticker voor internationaal transport 'uitzonderlijke hoeveelheid'


Op een sticker voor internationaal transport 'uitzonderlijke hoeveelheid' is er plaats voor een ADR-nummer en een verzender of ontvanger. Ook zijn er nog tal van stickers, zoals deze signalering voor internationaal transport 'ontplofbare stoffen en voorwerpen' waarop u de aanduiding van de onderverdeling van de vervoerde stof kunt meegeven en/of de groep waartoe hij behoort.

Andere interessante producten

Producten die onder de ADR-wetgeving vallen, kunnen ook onderhevig zijn aan andere regelgeving. Daarom biedt Seton combinatie-etiketten waarmee u in een keer de producten correct kunt labelen. Een voorbeeld zijn onze ADR- en RID-etiketten. RID is een soort pendant van ADR, maar dan voor het vervoer van gevaarlijke goederen over het spoor. De term is afgeleid van de normering zoals beschreven in het Règlement concernant le transport international ferroviaire des marchandises dangereuses. Seton heeft meer dan vijftig gevaarsetiketten in het aanbod, die zowel gelden voor het transport van gevaarlijke goederen over de weg als het spoor.
In 2009 adopteerde de Europese Unie een indeling, kenmerking en etikettering van chemische stoffen en preparaten zoals vastgelegd door de Verenigde Naties over, GHS-genaamd. GHS staat voor "Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals" en gaat geregeld samen met ADR-etikettering. Ook Seton heeft deze GHS-etiketten in het aanbod. De vroegere HSID-symbolen zijn hierdoor verdwenen sinds 2015 niet meer toegelaten.

Meer informatie over onze ADR-etiketten en gevaarsymbolen? Neem contact op met onze experten, telefonisch van maandag tot vrijdag van 8.30 tot 18 uur of via e-mail of vraag een online offerte.