Contact

Snelle offerteaanvraag

0800 58 082

Winkelwagentje (0)
Welk soort brandblusapparaat voor welk soort brand? |

Welk soort brandblusapparaat voor welk soort brand?

Er bestaan meerdere types brandblusapparaten om verschillende soorten brand te bestrijden. Zo werd een classificatie van branden opgesteld zodat snel kan bepaald worden welke maatregelen genomen moeten worden in welk geval.

De classificatie telt 3 hoofdcategorieën A, B en C, waarvoor telkens andere brandblussers voorgesteld worden. Hierna vindt u een gedetailleerde uitleg over de verschillende klassen en bijbehorende brandblusapparaten.

Brandklasse A

Brandklasse A

(hout, textiel, plastic, karton etc.)


Deze klasse betreft branden ontstaan door vaste stoffen of droge en hete vuren, trage verbranding zonder vlammen of een snelle verbranding met hevige vlammen.

Type brandblusser : Waterbrandblusser,Poederblusser, Schuimblusser

Brandklasse B

Brandklasse B

(koolwaterstoffen, oplosmiddelen, benzine, alcoholen, vetten, oliën, verven etc..)

vlammen door vloeistoffen of vloeibaar wordende stoffen ook wel “vetbrand” genoemd en kan niet op dezelfde manier behandeld worden als een brand van klasse A.

Type brandblusser : Waterbrandblusser, Poederblusser, Gasblusser, Schuimblusser

Brandklasse C

Brandklasse C

(butaan, propaan, acetyleen, natuurlijk gas, fabrieksgas)

branden door ontvlambare gassen.

Type brandblusser : Poederblusser

Brandklasse D

Brandklasse D

metaalbranden (alumuniumpoeder,fosfor, magnesiumpoeder, sodium, titanium)

bijzonder gevaarlijk omdat ze bij contact met water waterstof verspreiden, wat zorgt voor een groot ontploffingsgevaar. Over het algemeen is het beter om het blussen van dit soort branden over te laten aan experts.

Type brandblusser : Speciale poederblusser

Brand van elektronisch apparatuur (voordien klasse E)

Brand van elektronisch apparatuur


(voordien klasse E)


Apparatuur dat onder stroom staat en in vlammen staat, vormt een reëel gevaar aangezien de aanwezigheid van elektriciteit voor elektrocutiegevaar zorgt als iemand de brand probeert te doven door de apparatuur aan te raken. Laat daarom het doven van dit soort brand liever over aan experts.

Type brandblusser : Gasblusser

Type brandblussers

Waterbrandblusser

Waterbrandblusser

Vanaf € 190,00

Waterbrandblussers bevatten altijd een schuimvormend additief, wat het water nog meer doordringend en bevochtigend maakt, waardoor het de vlammen efficiënter bestrijdt. Overigens, een niet te verwaarlozen eigenschap van de gebruikte schuimvormers is dat ze ervoor zorgen dat er zich een waterdicht laagje vormt op het oppervlak van het product dat in brand staat, waardoor er geen luchttoevoer meer is en het vuur dus geen voeding meer krijgt.


Let op dat u niet op het lichaam spuit, het additief werkt namelijk irriterend. Dit soort brandblusapparaten is dus zeer geschikt voor brandklasse A en B. De apparaten moeten elk jaar nagekeken worden, en minstens elke 6 maanden een visuele controle ondergaan

Poederblusser

Poederblusser

Vanaf € 75,00

De poederblussers bevatten een chemisch product bevat dat de vlammen verstikt en tegelijk de brandhaard isoleert: de poederblussers.
Het zijn de snelste brandblussers en ze zijn de meest efficiënte oplossing voor gasbranden met een consequente intensiteit (klasse C). Bovendien zijn het de enige apparaten die in omgevingen kunnen gebruikt worden waar de temperatuur onder nul gaat.

Hun voornaamste gebrek is dat het poeder ruw is, sterk bijtend is en gemengd met water kruipt het in alle hoeken en gaatjes (denk bijvoorbeeld aan blootgestelde elektrische installaties). Daarnaast kan het gebruik van een poederblusser zorgen voor het ontstaan van poederwolken die de zichtbaarheid beperken en die bovendien erg irriterend zijn. Ten slotte is het poeder in de tank van de brandblusser onderhevig aan klontering, het is dus beter om het apparaat niet te veel bloot te stellen aan trillingen (in voertuigen bijvoorbeeld). De poederblussers klasse D zijn geschikt voor metalen

Gasblusser

Gasblusser

Vanaf € 230,00

Door het zuurstofgehalte in de lucht drastisch te doen dalen, verstikt het gas (zeer vaak koolstofdioxide) van de gasblusser het vuur. Het gas wordt in vloeibare toestand onder druk gehouden, en dus aan lage temperatuur, waardoor dit soort blusser ook op basis van afkoeling werkt (al zij het in mindere mate dan waterbrandblussers en schuimblussers).
Omdat het blusmiddel bij het verlaten van het blusapparaat koud heeft (ongeveer -75/-80 °C), is er risico op bevriezing bij het gebruik ervan. Daarom is de sproeimond gemaakt van rubber zodat het met de hand kan vastgenomen worden.

Koolstofdioxide is lichter dan lucht tot aan 179 °C, waardoor het nodig is dat de ganse oppervlakte van de vlammen goed bedekt wordt, zodat het gas zijn werk kan doen, terwijl het slechts vluchtig in contact blijft met de vlammen. Het gebruik van een CO2blusser is slechts efficiënt bij kleine brandjes van gas, vloeistof of dunne vaste stoffen, oftewel klasse B en E.

In tegenstelling tot poeder, laat gas geen enkel spoor achter en veroorzaakt het geen schade, zoals dat bij het gebruik van waterbrandblussers op elektronische apparatuur wel het geval is. Daarom is een gasblusser uitermate geschikt voor in een ICT-omgeving of in de keuken. Bovendien kan het gas oververhitte elektrische apparaten afkoelen (let op voor het ontploffingsgevaar bij apparaten die bruusk afgekoeld worden).

Schuimblusser

Schuimblusser

Vanaf € 230,00

Het ontwerp en inhoud van de schuimblussers zijn exact dezelfde als waterbrandblussers. Dat gezegd zijnde, de inhoud van de tank reageert ter hoogte van de spuitmond en verandert in een zwaar schuim. De spuitmond bestaat namelijk uit een lange buis uit mousse waar iets hoger een gaatje in zit, waardoor de lucht zich kan mengen met de uitstromende vloeistof. Zo wordt de verandering teweeggebracht.

Schuim is het enige middel dat vlammen effectief uitdooft, waardoor er veel minder kans is dat de vlammen terug opflakkeren, vooral in het geval van brand van vloeistoffen (klasse B). Net zoals het water isoleert het schuim de brandhaarden en houdt het de ontvlambare dampen vast.

Let erop dat u geen schuimblusser gebruikt op elektrische toestellen, aangezien het schuim een geleidend effect heeft. Water, en in mindere mate schuim (wat ook water bevat), werkt vooral door middel van afkoeling, wat vooral efficiënt is bij branden van klasse A.

Informeer uw personeel over de brandblussers (volgens de brandklasse) die geïnstalleerd zijn dankzij onze borden voor de signalering en identificatie van brandblussers :

Identificatiebord brandblusser - Water zonder toevoegmiddel, klasse A Identificatiebord brandblusser - CO2, klasse B Identificatiebord brandblusser - CO2, brand door kortsluiting Identificatiebord brandblusser - CO2, brand op informatica materiaal Identificatiebord brandblusser - Universeel poeder, klasse ABC Identificatiebord brandblusser - Water met toevoegmiddel, klasse AB Identificatiebord brandblusser - Poeder, klasse BC Identificatiebord brandblusser - Bluspoeder metalen, klasse D

Samenvatting :

Type brandblusser Voordelen Nadelen

Water + additif

 • Efficiënt tegen brandklasse A en B.
 • Creëert een waterdicht laagje dat de lucht isoleert.
 • Werkt op basis van afkoeling
 • Irriterend additief voor het lichaam.
 • Bijtend (vooral voor elektrische circuits).

Schuim

 • Efficiënt tegen brandklasse B, en in mindere mate brandklasse A.
 • Isoleert de lucht.
 • Werkt op basis van afkoeling.
 • Dooft de vlammen volledig zonder risico op heropflakkering.
 • Irriterend additief voor het lichaam.
 • Bijtend (vooral voor elektrische circuits).

Poeder

 • Snelste brandblusser.
 • Zeer efficiënt tegen grote gasbranden (klasse A B C) en elektrische branden.
 • Enig brandblusapparaat bruikbaar bij negatieve temperaturen.
 • Ruw poeder, kruipt in alle gaatjes en veroorzaakt schade.
 • Vermindert de zichtbaarheid op de plaats van de brand, is erg irriterend.
 • Dooft de vlammen niet per se definitief, moet soms afgewerkt worden met schuim.
 • Poeder kan verklonteren door trillingen.

Gas

 • Laat geen sporen na en veroorzaakt geen schade.
 • Brandklasse B. Handig in elektrische, elektronische omgeving (ICT … ) en in de keuken.
 • Koelt oververhitte apparaten af.
 • Vluchtig gas, vooral bij warmte (kort actie).
 • Slechts efficiënt tegen kleine branden of brandjes die net ontstaan zijn.
 • Risico op bevriezing bij directe aanraking met het lichaam.
Brandveiligheidsposters - De brandblussers

Denk eraan om deze samenvatting van deze poster over brandblussers in uw lokalen op te hangen om uw personeel te informeren en hun veiligheid te garanderen.

3 artikel(en)