Contact

Snelle offerteaanvraag

0800 58 082

Winkelwagentje (0)

CE en asbest stickers

Advies nodig? Advies nodig? Waarom CE-etiketten gebruiken? De verplichte CE-markering bestaat uit een logo dat rechtstreeks aangebracht moet worden op alle producten die in de Europese Unie verhandeld worden. Deze CE-markering is geen aanduiding dat deze producten gefabriceerd zijn in een van de lidstaten van de Europese Unie, maar wijst er wel op dat ze voldoen aan de Europese regelgeving.
De stickers met het asbestlogo worden vaak gebruikt door aannemers, werfleiders of eigenaars van een pand. Ze moeten aangebracht worden op elk materiaal dat bestaat uit asbest of asbeststof kan vrijgeven.

10 Artikel(en)

Filteren Sorteren

Rooster Lijst

FAQ - CE- en asbeststickers


Waarom een CE-markering aanbrengen?

De wettelijke bepalingen rond het aanbrengen van een verplichte CE-markering zijn soms ietwat vaag. Alle producten die binnen het vrij verkeer van goederen binnen de grenzen van de Europese Unie vallen, moeten sowieso de markering hebben. Het label werd in het leven geroepen om te voldoen aan de Europese wetgeving die de harmonisering van technische labels voorschrijft. De CE-markering moet rechtstreeks op het product aangebracht worden en is verplicht voor alle goederen die aan een of meerdere Europese regels moeten voldoen. Het CE-label betekent niet dat het product in een van de lidstaten is vervaardigd, maar het is wel een certificaat dat bewijst dat het product gefabriceerd is volgens de bindende richtlijnen die gelden binnen de lidstaten van de Europese Unie. Het logo moet zichtbaar aanwezig zijn op elk afzonderlijk goed dat verhandeld en vervoerd wordt.

Hoe ziet een CE-markering eruit?

Het CE-logo is in een oogopslag herkenbaar: de C en E in twee even grote hoofdletters, waarbij beide in de vorm van een halve cirkel passen.

Welke producten krijgen een CE-markering?

Een hele waslijst aan producten komt in aanmerking voor deze markering, maar alleen de goederen zoals hierna gestipuleerd kunnen het label rechtmatig dragen. Het gaat daarbij zowel om herkomst als om productieproces. Het betreft onder andere:
 • speelgoed

 • elektrische apparaten

 • machines

 • medische hulpmiddelen

 • liften

 • persoonlijke beschermingsmiddelen

 • bouwmaterialen

 • meetinstrumenten

Wanneer is een asbeststicker nodig?

Met een asbeststicker kunt u uw medewerkers wijzen op de gevaren die het werken met bepaalde asbesthoudende materialen met zich meebrengt. Tijdens werken in oudere gebouwen is het gevaar voor blootstelling aan asbest manifest aanwezig. Om zoveel mogelijk iedereen te beschermen die asbesthoudende materialen moet stockeren of oude materialen moet opruimen op een werf, is het belangrijk dat er een asbestlogo aanwezig is.

Hoe ziet een asbeststicker eruit?

Een asbeststicker ziet er hetzelfde uit over de hele Europese Unie. Het is belangrijk dat het logo in een oogopslag zichtbaar is, zodat het duidelijk is dat niemand in aanraking mag komen met het materiaal tijdens het transport. Daarom is voor dit uniforme ontwerp gekozen:
 • Het asbestlogo bestaat uit een rood gedeelte onderaan en een zwart gedeelte bovenaan.

 • De letters staan in het wit om zoveel mogelijk contrast te creëren.

 • In het bovenste gedeelte prijkt een grote a die duidelijk naar de naam van het gevaarlijke product verwijst.

Er bestaan verschillende asbestsoorten maar het etiket is altijd en overal hetzelfde.

Andere interessante producten


Sommige producten, gassen en vloeistoffen moeten meerdere verplichte markeringen dragen in België en Europa. Voor bepaalde producten is niet alleen het CE-label verplicht, maar ze moeten ook voldoen aan de Europese RoHS-richtlijn (Restriction of Hazardous Substances). Alle mogelijke RoHS-stickers vindt u bij Seton. Onder de noemer GHS (Global Harmonized System) vallen dan weer alle stickers die, over alle talen heen, duidelijk maken welke risico's verbonden zijn aan de gevaarlijke producten die behandeld worden. Met de GHS/CLP-stickers van Seton kunt u alle producten in orde brengen met de geldende richtlijnen over indeling, etikettering en verpakking van gevaarlijke stoffen.