Contact

Snelle offerteaanvraag

0800 58 082

Winkelwagentje (0)
FAQ: hoe gebruik ik een AED? |

FAQ: hoe gebruik ik een AED?

Eerst en vooral is het belangrijk om te weten wat een AED eigenlijk is.

Een automatische, externe defibrillator is een draagbaar toestel waarmee je personen reanimeert. Dit apparaat analyseert het hartritme van het slachtoffer, en bepaalt zelf of er al dan niet een stroomstoot moet gegeven worden. Doordat het toestel hier zelf over beslist, kan je als hulpverlener niets verkeerd doen. Bovendien geeft de AED gesproken instructies, zodat elke persoon, zelfs onopgeleid, het leven van een persoon met levensbedreigende hartritmestoornissen kan redden.

Waarom is het belangrijk om een AED te hebben?

In België krijgen elke dag ongeveer 30 mensen een hartaanval (buiten het ziekenhuis), slechts 2(!) daarvan overleven (zo’n 5-10%). Nochtans stijgen de overlevingskansen tot wel 60 à 70 % indien deze personen in de eerste 3-4 minuten gereanimeerd worden en een stroomstoot toegediend krijgen. Plaats daarom een AED in uw bedrijf en red levens.

Verder op deze pagina leest u het antwoord op alle vragen die u kunt hebben over de installatie en het gebruik van de defibrillator die Seton verkoopt.

U vindt hier het antwoord op 4 type vragen:

Vragen over de geldende reglementering rond defibrillatoren

Wie heeft het recht om een defibrillator te gebruiken?

Volgens artikel 3 van het Koninklijk besluit van 21 april 2007 mag een “[…] AED categorie 1 […] bediend worden door zowel professionele als niet-professionele gebruikers”. Elke leek die zich in een noodsituatie bevindt, mag dus een AED gebruiken. Daar horen wel een aantal voorwaarden bij:

 1. Alvorens te beslissen de AED categorie 1 te gebruiken, vergewist de betrokken gebruiker zich van de toestand van de patiënt;
 2. de betrokken gebruiker gaat slechts over tot defibrillatie indien de patiënt niet bij bewustzijn is en geen normale ademhaling vertoont;
 3. bij elk gebruik moet zo snel mogelijk het eenvormig oproepcentrum van de dringende geneeskundige hulpverlening verwittigd worden.”

Ter info, Seton verkoopt enkel toestellen van categorie 1.

Wat is de juiste signalisatie?

Onze borden voldoen aan artikel 5 van het Koninklijk besluit van 21 april 2007. Volgens dat artikel moet de AED “[…] op een duidelijk zichtbare plaats voorzien van [het volgende] pictogram […].” “De hoogte van het pictogram is minimaal 10 cm. De RAL code van de groene kleur is 6032.” De aanwezigheid van een duidelijk bord verhoogt de vindbaarheid van een defibrillator, zodat een interventie snel kan plaatsvinden om zo de overlevingskansen van de betrokkene te verhogen.

8 artikel(en)

Hoe onderhoud ik mijn defibrillator?

Artikel 8 en 9 van het Koninklijk besluit van 21 april 2007 zijn hier heel duidelijk over. De eigenaar van een automatisch externe defibrillator moet “minstens maandelijks de staat van zijn [AED nagaan], en in het bijzonder of er alarmboodschappen zijn met betrekking tot de batterij alsook de aanwezigheid van een intact elektrodenpaar.”

Diezelfde twee elementen moeten ook gecontroleerd worden na elk gebruik van het toestel.

Daarnaast moet u de batterij en de elektroden sowieso periodiek vervangen. De batterij van een AED heeft over het algemeen een levensduur van 4 jaar en de elektroden 2 jaar.

De HeartStart HS1-defibrillator voert deze controles automatisch uit. Hij controleert dagelijks de batterij, de elektrische componenten en de elektroden. De status van het reanimatieapparaat wordt aangeduid met een knipperlichtje:

 • Groen: het apparaat is klaar voor gebruik
 • Blauw met geluidssignaal: de AED geeft een vocale waarschuwing als er een defect is vastgesteld (lege batterij, slecht ingestoken elektroden … )

Is het verplicht om een AED te hebben?

Het is bij wet (nog) niet verplicht om een AED (ook wel PAD, public acces defibrillator) te hebben. Maar de Welzijnswet stelt wel dat u als werkgever verantwoordelijk bent voor de veiligheid en het welzijn van uw werknemers en de bezoekers. Vanuit dat standpunt is het een logische zet om te investeren in een AED-toestel. In uw overweging kunt u de volgende factoren in acht nemen:

 • Het aantal mensen dat in uw bedrijf werkt of op uw terrein aanwezig is
 • Het aantal mensen ouder dan 50 jaar
 • De afstand tot het dichtstbijzijnde ziekenhuis
 • Of uw werknemers zware fysieke inspanningen uitvoeren (sportactiviteiten, heffen en dragen, ongewone temperatuur en vochtigheidsgraad …)
 • De aanwezigheid van mensen die kwetsbaar zijn (door ziekte, leeftijd, aandoeningen …)
 • De aanwezigheid van risico’s gelinkt aan de activiteit (elektriciteit, water …)

Vragen over de installatie van uw defibrillator

Ik weet niet waar ik mijn AED moet installeren: in de EHBO-kast, in mijn bureaulade, achter slot of niet?

Het belangrijkste is dat de defibrillator zo gemakkelijk en snel mogelijk bereikbaar is. Daarom is het dus niet aangeraden om het AED-toestel achter slot te bewaren. Kies liever voor een verzegeling. Het beste is natuurlijk om geval per geval te bekijken, over het algemeen kan gesteld worden dat een AED zich bij voorkeur op een drukke plaats bevindt en uiterst toegankelijk is. Een plaats waar u eenvoudig en geregeld kunt controleren of het toestel paraat is en waar het geluidssignaal (in geval van lage batterij of vereist onderhoud) gemakkelijk te horen is. Idealiter bevindt uw apparaat zich dicht bij een telefoontoestel, om zo snel mogelijk de hulpdiensten te kunnen bellen in geval van nood.

Het gemakkelijkst is om uw apparaat aan de muur te bevestigen met een AED-kast of -houder. Vergeet natuurlijk ook niet de juiste signalisatie!

Wat moet ik voorzien als ik het AED-toestel buiten wil hangen?

Wilt u uw automatische externe defibrillator buiten hangen, dan moet u zeker bescherming voorzien tegen de weersomstandigheden, evenals een manier om het apparaat warm te houden. De temperatuur moet namelijk boven de 10°C blijven. De HS1 werkt bij temperaturen tussen 0°C en 50°C en bij een vochtigheidsgraad van 0% tot 95% (zonder condens). In stand-bymodus (met batterij en elektroden geïnstalleerd) moet de temperatuur tussen 10°C en 43°C liggen en de vochtigheidsgraad tussen 10% en 75% (ook zonder condens).

Als het mogelijk is, raden wij u daarom aan om de reanimatieapparaat binnen te installeren. Is dat niet mogelijk, installeer hem dan zeker in deze houder die de temperatuur boven 10°C houdt, speciaal ontworpen voor de HS1!

Heeft de HS1-defibrillator een CE-markering?

Jazeker, deze defibrillator heeft een CE-markering. Bovendien voldoet dit AED-apparaat volledig aan de richtlijnen reanimatie 2015 van het ERC: 1 stroomstoot en de verhouding borstcompressies/beademingen is 30:2.

Wat is de garantie van het HS1-toestel?

De HS1-AED heeft een garantie van 8 jaar, de batterij 5 jaar en de elektroden 2 jaar. Maar, wat nog belangrijker is, het toestel is ontworpen en geproduceerd door Philips Medical. Dat geeft een extra zekerheidsgraad. De vraag of het bedrijf morgen nog zal bestaan, stelt zich immers niet meer.

Is een muurhouder noodzakelijk?

Een hartdefibrillator wordt gebruikt in levensbedreigende situaties, waarbij elke seconde telt: per verloren minuut daalt de overlevingskans van het slachtoffer met 10%. Bereikbaarheid en vindbaarheid zijn dus van immens belang. Zorg daarom dat de AED op een duidelijke, onveranderlijke plaats hangt en juist gesignaleerd is. Dat zal de interventie alleen maar versnellen. Bij een vaste plaats hoort ook een permanente bevestiging, ofwel in een kast of een muurhouder. Als het daarnaast ook mogelijk moet zijn de AED gemakkelijk te dragen, kunnen we de hoes met handvat aanraden. Die kan trouwens perfect gecombineerd worden met de muurhouder.

Wat heb ik nog nodig tijdens een defibrillatie?

De kit met AED, muurhouder en signalisatie is al een zeer goede basis. Om nog beter uitgerust te zijn, kan het ook interessant zijn om een set vervangelektroden te hebben. Daarnaast kunt u de volgende items bij uw HeartStart bewaren:

 • Een reddingsschaar om de kledij van het slachtoffer open te knippen. De elektroden van een AED moeten immers op de ontblote huid aangebracht worden.
 • Wegwerphandschoenen om de gebruiker te beschermen.
 • Een wegwerpscheermesje, mocht de borstkas van het slachtoffer sterk behaard zijn. Dat zou het contact met de elektroden kunnen verhinderen.
 • Een beademingsmasker voor bescherming tijdens de mond-op-mondbeademing.
 • Een handdoek of iets anders om de huid van het slachtoffer te drogen, zodat er een goed contact is met de elektroden.

Voor een compacte oplossing kunt u de reanimatiekit aanschaffen, die het volgende bevat: 1 masker voor mond-op-mondbeademing, 1 Jesco-schaar voor kleding, 1 scheermes, 1 paar handschoenen en 5 ontsmettende doekjes. En dat alles in een handige etui met rits.

Deze producten mogen echter niet in de kast van de defibrillator gestoken worden. Die moet u immers te allen tijde gemakkelijk kunnen uithalen.

Is het noodzakelijk om signalisatie te plaatsen? Er worden ook defibrillatoren zonder verkocht.

Zoals ook hierboven vermeld, wordt een hartdefibrillator gebruikt in levensbedreigende situaties, waarbij elke seconde telt. Per verloren minuut daalt de overlevingskans van het slachtoffer met 10%. Bereikbaarheid en vindbaarheid zijn dus van immens belang. Een duidelijke signalisatie is dus zeker geen overbodige luxe. Bovendien kunt u dit nog het best vergelijken met ander urgentiemateriaal, zoals brandmelders, brandblusapparaten, nooduitgangen … Die zijn ook allemaal voorzien van de aangepaste en correcte signalisatie! Kies het geschikte bord uit ons aanbod of contacteer ons voor een oplossing op maat.

Ik heb besloten om een AED te installeren, maar hoe kan ik demonstraties en opleidingen organiseren?

Om te leren reanimeren kunt u altijd een opleiding organiseren binnen uw bedrijf in samenwerking met uw lokale Rode Kruis-afdeling. Bekijk voor meer informatie hun website.

Hoeveel AED’s moet ik voorzien op een groot terrein?

U moet niet denken in aantal AED’s per x aantal personen of m². De regel is dat een hartdefibrillator bereikbaar moet zijn in minder dan 4 minuten. U kunt trouwens gemakkelijk zelf de test doen: neem een AED-apparaat en loop ermee naar de andere kant van uw terrein. Duurt het langer dan 4 minuten, dan hangt u best een tweede toestel. Let wel, een vaste plaats en de juiste signalisatie zijn hierbij onmisbaar!

Als ik op voorhand vervangelektroden koop, wat is dan hun levensduur?

In hun oorspronkelijke, hermetische verpakking kunnen elektroden 2 tot 2,5 jaar bewaard blijven. De vervaldatum staat altijd duidelijk aangegeven op de verpakking en, eenmaal geïnstalleerd, ook op de elektroden zelf.

Op voorhand elektroden aankopen is dus niet echt interessant. We raden u eerder aan om pediatrische elektroden aan te schaffen, zodat u uw toestel zowel voor volwassenen als kinderen kunt gebruiken. Bovendien kunnen elektroden voor volwassenen heel snel geleverd worden na gebruik.

Wat zijn de belangrijkste vervaldatums om in het oog te houden?

Bij de HS1 hebben de elektroden een levensduur van 2 jaar en de batterij 4 jaar. Wij raden u aan om controlestickers te gebruiken waarop u de datum kunt noteren wanneer de AED opnieuw gecontroleerd moet worden. Zo hebt u te allen tijde een overzicht van de status van uw apparaat. Bovendien hebben deze stickers het voordeel dat ze ook werken als ‘verzegeling’. Dat zal iemand met slechte bedoelingen ontmoedigen om de kast te openen. Mocht het toch gebeuren, dan zult u dat direct zien aan de gescheurde sticker.

Mijn AED zal geïnstalleerd worden in een luidruchtige omgeving. Geeft de defibrillator ook een lichtsignaal om de status aan te geven?

Ja, in functie van de zelftest, toont de AED een groen of blauw lichtje. Een groen knipperlicht betekent dat alles goed gaat. Zodra er een probleem is, verdwijnt het groene lichtje en verschijnt een groot blauw knipperlicht. Daarnaast wordt er ook een geluidssignaal gegeven met een vast interval. In dat geval drukt u gewoon op de lichtgevende knop “info”, waarna een stem u vertelt welk defect er werd vastgesteld (lage batterij, slecht ingestoken elektroden …).

Technische vragen over de defibrillator

Wat is de “Smart Biphasic-technologie”?

Dat is het soort golf dat de HS1 gebruikt. Het is de meest geteste golf in de wereld, inclusief op mensen. Dat getuigt zowel van de veiligheid als de efficiëntie van de AED. Het is zelfs zo dat in de Verenigde Staten de HS1 de enige defibrillator is die zonder voorschrift mag verkocht worden.

Wat is de “Quick Shock-technologie”?

De Quick Shock-technologie werd ontworpen door Philips Medical en is een ontegensprekelijk voordeel van de HS1 om de overlevingskansen van het slachtoffer te verhogen. Wist u namelijk dat 15 seconden na de cardiopulmonaire resuscitatie (hartmassage) elk voordelig effect verloren is? Het is dus belangrijk om de tijd tussen de hartmassage en een defibrillatie zoveel mogelijk te beperken. Met een gemiddelde tijd van 10 seconden, is de HS1 duidelijk sterker op dat vlak, ver voor zijn concurrenten.

Ik heb een set elektroden opengedaan en de gel was hard geworden. Hoe komt dat?

De elektroden werden bewaard onder omstandigheden die niet aangeraden worden. Vooral warmte is nefast voor de goede bewaring van uw elektroden. Houd ze daarom, evenals de AED, ver verwijderd van warmtebronnen (verwarming, zon, kleine ruimtes …).

Hoe kan ik zeker zijn dat mijn AED-toestel in werkende staat zal zijn in een noodgeval?

Dat is uiteraard een kritiek punt van deze uitrusting. De HS1-defibrillator die Seton verkoopt, werd ontworpen door Philips, dé specialist in de sector. Dit model voert dagelijks een zelftest uit: zodra een defect wordt vastgesteld gaat een blauw lampje branden en wordt een geluidssignaal uitgestuurd. Door op een knop te duwen komt u te weten wat het probleem precies is. Daarnaast wordt er ook een zelftest uitgevoerd telkens wanneer een batterij in het apparaat gestoken wordt. Zo kunt er zeker van zijn dat het toestel op het moment dat het nodig is gegarandeerd zal werken.

Hoe reinig ik mijn AED?

Dat is het voordeel van het toestel in een kast te plaatsen: de AED is beschermd tegen stof en vuil. Mocht het toch nodig zijn, kan de buitenkant van de HS1 gereinigd worden met een zachte, vochtige doek met zeepwater, javelwater (2 koffielepels per liter water) of een middel met ammoniak. Gebruik geen pure isopropylalcohol, sterke oplosmiddelen zoals aceton of producten op basis van aceton. Gebruik ook geen scheurmiddelen of schoonmaakproducten met enzymen. Dompel de HeartStart niet onder in vloeistoffen en giet geen vloeistof over het apparaat. Het is ook niet toegestaan om de hartdefibrillator of de accessoires te steriliseren.

Hoe kan ik de batterij heropladen? Wanneer gebeurt dat het best? Hoe weet ik zeker dat hij goed geladen is? Kan ik best 2 sets batterijen voorzien?

De batterij van de HS1 kan niet herladen worden. Het is de enige manier om te garanderen dat de defibrillator altijd operationeel is. U hoeft zich geen zorgen te maken; de autonomie in stand-by is 4 jaar en u wordt verwittigd door een geluids- en lichtsignaal als het tijd is om de batterij te vervangen. Op dat moment heeft de batterij trouwens nog een autonomie voor 9 schokken. Daarmee hebt u een goede veiligheidsmarge die u genoeg tijd laat om een nieuwe batterij te bestellen.

Is de defibrillator waterdicht? Wat is de IP-code?

De IP-code van de AED is IP21. Dat betekent dat hij beschermd is tegen vallende waterdruppels en tegen indringen van vaste voorwerpen groter dan 12,5 mm. Dat is meer dan voldoende voor klassiek gebruik.

Wat is het verschil tussen een volautomatische en halfautomatische AED?

Bij een volautomatische AED wordt de elektrische schok automatisch toegediend aan het slachtoffer. Bij een halfautomatische AED moet de hulpverlener een knop induwen om de schok toe te dienen.

Vragen over het gebruik van uw defibrillator

Hoe reanimeer ik een persoon?

Omdat het zo belangrijk is, leggen we u hieronder uit hoe u reanimeert. Een defibrillator is dan wel een grote hulp, maar het neemt enkel de defibrillatie voor zijn rekening, en dus niet de hartmassage en het beademen.

Let op: voor u begint te reanimeren, bel 112!

Bekijk de demo van het Rode Kruis Vlaanderen:

Nadat de AED een (eerste) stroomstoot toegediend heeft, is het tijd voor hartmassage (cpr) en beademing.

Doe 30 borstcompressies:

 • Zet uw handen midden op de borstkas zoals getoond in het filmpje
 • Duw het borstbeen 5 à 6 cm in
 • Doe dit 30 keer in een tempo van ten minste 100 keer per minuut (maximaal 120 per minuut). Om u een idee te geven van het ritme: dat is exact hetzelfde tempo als het liedje Stayin’ Alive van de Bee Gees

Beadem 2 keer:

 • Leg een hand op het voorhoofd en kantel het hoofd voorzichtig naar achteren om de luchtweg te openen
 • Til de kin op met 2 vingertoppen van de andere hand (de ‘kinlift’)
 • Knijp de neus dicht (met de hand waarmee u het voorhoofd kantelde)
 • Pas mond-op-mondbeademing toe
 • Beadem 1 seconde zó dat de borstkas omhoog komt (kijk naar de borstkas)
 • Geef nog een beademing als de borstkas inzakt
 • Doe dit 2 keer

Nadat u dit 2 minuten gedaan hebt, analyseert de AED opnieuw het hartritme om te zien of er nog een schok nodig is. Zo gaat u door met reanimeren en defibrilleren tot de MUG of de ziekenwagen ter plaatse is.

Na gebruik van het apparaat; is er een spoor van wat er gebeurd is? Slaat de AED bepaalde belangrijke gegevens op? Kan ik ze gemakkelijk terugvinden?

Ja, dat is voorzien. De HS1 slaat 15 minuten activiteit op, het aantal onderbrekingen voor hartmassage, enz… Daarnaast worden ook gegevens over het leven van het product bewaard. Die kunnen daarna overgezet worden op de computer.

Kan ik iemand defibrilleren die op een natte ondergrond of een metaaloppervlak ligt? Bijvoorbeeld in een zwembad?

Aan hulpverleners wordt tijdens hun opleiding altijd aangeleerd dat ze het slachtoffer ver van een vochtige grond of metaaloppervlak moeten verplaatsen voor ze defibrilleren. Maar het kan gebeuren dat dat erg moeilijk tot zelfs onmogelijk is, of dat het de behandeling gewoon heel erg vertraagt. Met de HS1-defibrillator is het mogelijk om een patiënt te defibrilleren die op een vochtige of natte ondergrond (of het nu zacht water of zout water is) of een metaaloppervlak ligt. Studies van Philips hebben uitgewezen dat er geen gevaar is zolang er geen direct contact is tussen degene die de AED gebruikt of een omstaander en het slachtoffer. Het belangrijkste om te weten is dat een defibrillatie enkel kan slagen als er goed contact is tussen de elektroden en de patiënt. In vochtige omstandigheden is het daarom aangewezen om te controleren of de huid van het slachtoffer goed droog is op de plaatsen waar de elektroden aangebracht worden. Dat voorkomt dat de elektroden loskomen en dat de stroomstoot niet goed toegebracht wordt.

Wat gebeurt er als ik niet op de “schokknop” duw wanneer de AED dat vraagt?

Het apparaat zal de stroomstoot deactiveren (de energie zal intern ontladen worden) en zal verder analyseren. Hij zal een nieuwe schok voorstellen als het ritme dat toelaat. Omgekeerd, als de schok niet nuttig is en u toch op de knop drukt, zal er niets gebeuren. Ter herinnering: uw verantwoordelijkheid wordt nooit aangesproken door op de knop te drukken. Het enige wat kan gebeuren is dat u gerechtelijk vervolgd wordt omdat u niet geholpen hebt. Er werd nog nooit iemand vervolgd door een fout tijdens de hulpverlening. Bovendien kunt u met de HS1 geen fouten maken; het zijn het apparaat en de technologie die beslissen en die de verantwoordelijkheid dragen.

Wat is de autonomie van een HS1-defibrillator?

De autonomie van een lithiumbatterij hangt af van het gebruik. Vooral de zelftest na batterijinstallatie verbruikt veel energie. Alle circuits worden namelijk getest en er wordt een stroomstoot van volle kracht geleverd. Het is dus niet aangeraden om die test vaak uit te voeren. De officiële autonomie van de HS1 in stand-by is 4 jaar, ofwel 200 schokken, of 3 uur interventie (in analysemodus). Het echte verbruik is een combinatie van verschillende factoren. Het is vooral wanneer het apparaat in werking is dat het veel energie verliest, al is dat voor een echte interventie of een demonstratie of opleiding. Het belangrijkste is dat u de indicatielampjes van het toestel in de gaten houdt zodat u tijdig de batterij kunt vervangen.

De tekstboodschappen van mijn AED doen mij tijd verliezen …

De HeartStart HS1 heeft een heel volledige gebruikersinterface. De stemgids is één van de efficiëntste in de wereld. Hij werd ontworpen voor occasionele gebruikers, maar voldoet ook perfect aan de eisen van een geoefende gebruiker. Als u de handelingen sneller uitvoert dan de machine, dan zal het de tekstboodschappen automatisch inkorten of zelfs weglaten als ze overbodig zijn. Bijvoorbeeld, als u de elektroden snel aanbrengt, zal het apparaat niet uitleggen hoe u ze moet losmaken van de beschermfolie. Bovendien is hulp bij de hartmassage optioneel. De HS1 past zich dus automatisch aan volgens de kennis en de snelheid van de gebruiker. Zo is er geen kans op tijdsverlies. Met als resultaat dat dit toestel als snelste op de markt een stroomstoot kan toedienen, wat erg belangrijk is om de overlevingskansen van het slachtoffer te verhogen.

Wat gebeurt er als ik elektroden of een batterij gebruik die niet van Philips of Laerdal zijn?

Philips kan enkel de goede werking van het toestel garanderen als het gebruikt wordt met de juiste accessoires. U zal dus geen beroep kunnen doen op de garantie in geval van storing of slecht functioneren.

Kan ik de AED gebruiken voor zowel volwassen, kinderen als baby’s? Wat moet ik voorzien?

Eerst en vooral moet u weten dat hartstilstand bij een kind of baby extreem zeldzaam is. Als het toch gebeurt, dan is het meestal een gevolg van ademtekort (door te stikken bijvoorbeeld). Voor een kind jonger dan 8 jaar (of lichter dan 25 kg) kunt de pediatrische elektroden gebruiken. Wanneer die elektroden ingestoken zijn, vermindert het AED-toestel automatisch de energie van schok van 150 naar 50 joule. Daarnaast worden ook de instructies voor hartmassage aangepast. Het wordt afgeraden om een baby te defibrilleren, maar de HS1 is wel ontworpen om het te doen mocht u dat wensen.

Wat moet er gebeuren na het gebruik van de AED?

Na elk gebruik doet u het volgende:

 • De buitenkant inspecteren om elk spoor van schade, vuil of contaminatie te detecteren. Bij schade kunt u ons contacteren voor technische bijstand. Als het toestel vuil of besmet is, reinigt u het volgens de voorschriften in de handleiding.
 • Haal de gebruikte elektroden uit, evenals de batterij.
 • Schaf een nieuw paar elektroden aan en steek ze in uw AED-apparaat. Steek ook de batterij weer in. Het toestel zal automatisch een zelftest uitvoeren. Wacht tot u de boodschap “klaar voor gebruik” krijgt. Er zal dan een groen knipperlichtje verschijnen.
 • Berg de defibrillator weer op zijn gebruikelijke plaats op zodat hij klaar is in geval van nood.

Kan de HS1-defibrillator gebruikt worden bij iemand met een pacemaker?

De aanwezigheid van een pacemaker (een geïmplanteerd toestel dat de hartslag stimuleert) verandert niets aan de reanimatieprocedure. U evalueert de toestand van het slachtoffer zoals u dat normaal zou doen, waarna u de AED installeert. Het toestel zal automatisch het pacemakerartefact uit het signaal verwijderen voor de analyse van het ritme om een correcte analyse te kunnen garanderen. Als de hartdefibrillator vraagt om een stroomstoot toe te dienen, dan moet u dat ook toelaten. Het is de enige manier om een leven te redden. Het is dus aangeraden om de HS1 te gebruiken in dit geval.

Kan de HeartStart gebruikt worden bij een zwangere vrouw?

Geen enkele studie heeft het gevaar in dit geval kunnen weerleggen of bevestigen. Bovendien staat het vast dat de vrouw sterft als u niets doet. De wetgeving stelt dat het beter is om iets te proberen dan helemaal geen hulp te bieden. Daarnaast riskeert u wettelijk niets als u hebt proberen te helpen maar iets verkeerd gedaan hebt. Bovendien zal de AED ook geen schok toedienen als dat niet nodig is. Het is dus aangeraden om de HS1 te gebruiken in dit geval.

Kan een defibrillator gebruikt worden in een ATEX-zone (ATmosphère EXplosive, explosieve omgeving)?

Zoals elke defibrillator produceert de HS1 een elektrisch stroomstoot waardoor een vonk dus mogelijk is. Daarom is het afgeraden om een AED te gebruiken in een explosieve zone (ATEX). De beste oplossing in dat geval is om het slachtoffer zo snel mogelijk buiten die zone te dragen.