Seton Creator, ontwerp en personaliseer uw producten in enkele klikken!

Risicopreventie op het werk

Volgens artikel 5 van de Welzijnswet van 4 augustus 1996 is de werkgever verplicht om de nodige voorzorgsmaatregelen te treffen om de veiligheid van zijn werknemers te garanderen en hun fysieke en mentale gezondheid te beschermen. Dat uit zich niet alleen in risicoanalyse, maar ook in het implementeren van risicopreventie.

Seton begeleidt u in die professionele risicopreventie binnen uw bedrijf, zodat u voldoet aan de wettelijke bepalingen.
Bescherm uw werknemers onder meer tegen botsingen met machines en tegen verwondingen door schokken. Plaats antislipproducten om te vermijden dat ze uitglijden en vallen. Zorg voor het juiste vergrendelingsmateriaal om ongelukken tijdens interventies te vermijden. Plaats bescherming rondom de werkposten. Bekijk ook onze oplossingen voor de opslag van gevaarlijke producten om contact met bv. chemische stoffen te voorkomen. Ontdek als laatste onze winterproducten om ook in die gevaarlijke periode uw werknemers en bezoekers veilig te houden.

Wat zijn de belangrijkste risico’s op het werk?


Het risico op botsing tussen mens en machine


Elk jaar worden honderden werknemers het slachtoffer van ongelukken door botsing met machines en voertuigen. Dit soort ongelukken zijn vaak ernstig en soms zelfs dodelijk. Meestal wordt het slachtoffer platgedrukt door het voertuig zelf, maar het kan ook zijn dat het slachtoffer gekneld raakt tussen het voertuig en een obstakel, een muur, een paal, een ander voertuig etc.

Hoewel de meeste ongevallen gebeuren tijdens het achteruitrijden, is de belangrijkste oorzaak voor dit type ongelukken het niet respecteren van de rijbanen. Daarom is het essentieel dat die gerespecteerd worden en dat kan door het verkeer van voetgangers te scheiden van het rijdende verkeer. Meestal zijn die twee aangeduid en/of gescheiden met behulp van vloertape en pictogrammen.
Vaak blijkt die oplossing echter niet voldoende te zijn. Daarom is het efficiënter om een fysieke en ondoordringbare te plaatsen.

Het risico op botsing tussen voertuig en infrastructuur


De ongelukken die het meeste kosten voor het bedrijf zijn de beschadigingen van uw inrichting en infrastructuur veroorzaakt door botsingen met voertuigen en laad- en loswerktuigen. Dit type ongeval is vaak erg kostelijk en een beschadiging of vervanging brengt vaak hoge kosten met zich mee. Om uw machines, infrastructuur, rekken … veilig te stellen, brengt u dus best een bescherming aan die verder gaat dan gewoon de afbakening van rijbanen.

Zelfs één verkeerd manœuvre kan de rekeningen al hoog doen oplopen. Denk maar aan een transportwagen die een poot van een rek raakt, waardoor alle rekken in uw magazijn als domino’s omvallen.

Consulteer daarom onze en om botsingen tussen voertuigen en de infrastructuur tegen te gaan.

Het risico op verwondingen door een schok


De meest voorkomende ongevallen in magazijnen met werknemers zijn verwondingen veroorzaakt door schokken en stoten tegen randen en scherpe hoeken in kleine ruimtes of tegen balken en plafonds.

Denk bijvoorbeeld aan de werknemer die een bestelling samenstelt in het magazijn. Hij kan al rap eens zijn hoofd stoten aan het rek wanneer hij een product van het rek haalt of erin zet. Of aan de werknemer die aan de verpakkingstafel werkt en die zich meerdere malen stoot aan de hoek van de tafel. Of aan de heftruckchauffeur die zich pijn doet aan zijn eigen wagen, bijvoorbeeld bij het instappen. Gelijk welke werknemer die gehaast is, kan zich stoten een deurkozijn, een muur, een balk …

Als bedrijfshoofd bent u verantwoordelijk voor de veiligheid van uw werknemers en moet u hen beschermen tegen de risico’s die ze lopen en ongevallen die ze kunnen hebben in uw bedrijf.
Ontdek daarom al onze om uw werknemers te beschermen tegen schokken.

Het risico op vallen op gelijke hoogte


Het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk stelt dat glij-, struikel- en valpartijen de voornaamste oorzaak zijn van afwezigheden van meer dan 3 dagen in alle bedrijfssectoren, uiteenlopend van de zware industrie tot kantoorwerk.

Struikelen, uitglijden en het evenwicht verliezen op de werkplek kan iedereen overkomen. Dat soort incidenten wordt vaak als banaal beschouwd en nochtans …
Ongelukken op gelijke hoogte vertegenwoordigen meer dan 1/5 van alle werkongevallen en zijn verantwoordelijk voor bijna een kwart van de dagen die aan tijdelijke werkongeschiktheid verloren gaan (CNAMTS, 2008).

De voornaamste factoren zijn:


- Slechte grip
- De ondergrond is oneffen of in slechte staat
- De ruimte is onvoldoende verlicht
- Het personeel moet verschillende taken tegelijkertijd uitvoeren
- Dringend werk
- Persoonlijke factoren zoals het negeren van de veiligheidsvoorschriften of gebrek aan concentratie

Hoe kunt u het risico op vallen vermijden?


- Maak de vloer antislip
- Zorg ervoor dat de grond in goede staat is
- Houdt uw werkplaats en proper en opgeruimd
- Signaleer plaatsen waar er uitglijdgevaar bestaat

Seton stelt u een volledig assortiment voor waarmee u risicoplaatsen kunt bekleden om zo het aan aantal valpartijen als gevolg van uitglijden of struikelen te beperken.

Elektriciteitsgevaar


Werkongevallen met elektriciteit zoals elektrische schokken en elektrocuties gebeuren relatief zelden dankzij de strenge normen. Maar de ongelukken die wel gebeuren hebben meestal ernstige gevolgen. Ongevallen met elektriciteit zijn namelijk 15 keer dodelijker dan andere soorten werkongelukken.

Wat zijn de grootste risico’s?


- De slechte staat van het isolatiemateriaal
- Werken aan elektrische installaties door niet gekwalificeerde mensen
- Het gebruik van niet-conforme producten
- Het niet respecteren van de veiligheidsafstand tijdens elektriciteitswerken
- Het gebruik van installaties op manieren waarvoor ze niet gemaakt zijn
- Interventies van niet vergrendelde installaties

Hoe kunt u die risico’s voorkomen?


- Zich beschermen tegen direct en indirect contact met elektriciteit
- Uw personeel uitrusten met .
- Duidelijk de potentiele gevaren signaleren
- Elektrische installaties vergrendelen tijdens een interventie
- Geregeld de installaties controleren
- Uw personeel een EHBO-opleiding geven en het geschikte reddingsmateriaal voorzien

Seton heeft voor u een aantal kwaliteitsvolle geselecteerd waarmee u het elektriciteitsgevaar in uw bedrijf naar beneden kunt halen.

Risico’s gelinkt aan interventies aan machines


Er gebeuren duizenden ongevallen tijdens interventies aan machines, dat kunnen herstellingswerken zijn of onderhoudswerken. Deze ongelukken zijn het gevolg van één of meer werknemers die in aanraking komen met:
- Onbeschermde onderdelen onder spanning
- Vloeistoffen onder druk
- Mechanische onderdelen die een onvoorziene beweging maken

In de meeste gevallen denkt het slachtoffer dat het veilig is om aan de machine te werken omdat ze niet in werking is.
Het is nochtans essentieel om zich ervan te verzekeren dat de machine niet opnieuw in werking kan treden voor u aan de werken begint.

Dat noemen we ‘vergrendeling’.

De richtlijn 2009/104/EG over de minimumvoorschriften inzake veiligheid en gezondheid bij het gebruik van arbeidsmiddelen op de arbeidsplaats voorziet verschillende stappen voor vergrendeling:
- Een risico-evaluatie
- Opleiding van het personeel
- Vergrendelingsprocedures opstellen

Seton helpt bij het vergrendelen van uw machines en legt u de verschillende stappen uit, evenals de te gebruiken uitrusting.

Risico’s gelinkt aan machines


Een boormachine, snijmachine, lopende band, freesmachine, pers, slijpmachine … Al die werktuigen hebben gemeenschappelijk dat het machines zijn.

Er gaan heel wat risico’s gepaard met de machines die zich op en rond de werkplek bevinden: u kunt platgedrukt worden, u kunt zich snijden, een ledemaat verliezen, gegrepen worden door een machine, geprikt worden, in aanraking komen met vloeistoffen ... Denk er dus aan om uw werknemers te beschermen tegen ernstige incidenten.

Rust uw machines daarom uit met de juiste beveiliging, zoals sirenes, zwaailichten, schermen etc. die uw werknemers beschermen zodat ze hun werk in alle veiligheid kunnen uitvoeren.

Risico’s gelinkt aan de opslag van gevaarlijke producten


Gevaarlijke stoffen opslaan in slechte omstandigheden kan zware gevolgen hebben zoals ontploffingen, vergiftigingen, chemische reacties, lekkages van schadelijke stoffen …

Het is dus belangrijk om rekening te houden met de volgende factoren bij de opslag en opberging van gevaarlijke goederen:
- De hoeveelheid opgeslagen producten
- De aard van de opgeslagen producten (vluchtig, ontvlambaar, producten die niet compatibel zijn met elkaar)
- De omstandigheden waarin ze opgeslagen worden (temperatuur, verluchting)

Ontdek al onze oplossingen voor de opslag van gevaarlijke goederen zodat u de gezondheid en de veiligheid van uw werknemers te allen tijde veilig stelt.

Risico’s van gemorste producten


Er bestaat vooral gevaar op onopzettelijke spatten, lekkages of omstoten van - al dan niet gevaarlijke - producten wanneer ze vervoerd worden of overgegoten worden.

Dat kan de oorzaak zijn van verschillende risico’s:
- Chemisch risico voor het milieu en de mens
- Kans op uitglijden
- Beschadiging van de vloeren in uw bedrijf

Deze vervuiling moet weggehaald en opgekuist worden om te vermijden dat de vloeistof(fen) in de riolen terechtkomt.
Bekijk daarom onze oplossingen om dat soort lekkages en spatten te absorberen.

Risico’s gepaard met de winterperiode


Volgens artikel 5 van de Welzijnswet van 4 augustus 1996 is de werkgever verplicht om de nodige voorzorgsmaatregelen te treffen om de veiligheid van zijn werknemers te garanderen en hun fysieke en mentale gezondheid te beschermen.

Tijdens periodes van ijzel en sneeuw lopen uw werknemers het risico dat ze uitglijden en zich bezeren terwijl ze zich buiten verplaatsen op het bedrijfsterrein. Als dat gebeurt, wordt het als een werkongeval beschouwd.

Het is nochtans mogelijk om dat risico te beperken door enkele snelle en eenvoudige maatregelen te nemen. Zo kunt u bijvoorbeeld zout strooien en / of sneeuw ruimen. Seton voorziet u van het juiste materiaal daarvoor! Met onze houdt u uw hele terrein veilig op een gemakkelijke en goedkope manier.

Denk ook aan het overstromingsgevaar tijdens en na de winter. Ook daarbij helpt Seton u met onze Floodsax® tegen overstromingen om een dam te vormen.

Deze website gebruikt cookies om u de best mogelijke service aan te bieden. Sluiten